Arte Techno-Anthropic

Rosario Gómez
Esta sección de Cultura e da tecnoloxía está axudando aclarar, brevemente, como evolucionan os conceptos artísticos de roturas de vangarda e inmersión posterior na era dixital ata o noso tempo os conceptos de interdisciplinariedade, interactividade, virtualidade, vida artificial, gran mozo ..., impúxose ás diversas tendencias artísticas.
Estou interesado en relación arte-tecnoloxía entendida como intersección nodal de coñecemento entre a subxectividade (Durée de Bergson) e tempo funcional, un cruce que é imposta forma posmodernismo forte, co desexo de ampliar o concepto de arte de ter territorios de ciencia e tecnoloxía. Parece un cruce fecundo, xa que ten como obxectivo promover unha visión humanista e creativa dos grandes avances da avanzada capitalismo inhumano. Talvez, como pensaba Octavio Paz A chama dobreA gran declive do noso mundo é porque estamos satisfeitos lonxe de antropocentrismo, o gran piar sobre o que os nosos antepasados ​​dependían desde os tempos antigos. Debe aclarar esta idea para destacar que a partir de hoxe antropocentrismo debe romper un concepto moito máis amplo, o de ecocentrismo que ofrece o equilibrio global do planeta e que cambia o espírito ancestral da nai terra que aínda defenden algúns especialmente as culturas tribales, os movementos ambientais e a nova era.
BREVE EVOLUCIÓN SOCIAL
É interesante entender que a través dos diferentes movementos da historia da arte, a imaxinación artística sempre evolucionando en termos de condicións sociais dos tempos e moitas veces xorde como representando os valores das clases dominantes, sexa relixiosa ou secular como un vehículo de ostentación social ou de mediación de mensaxes para as persoas. Só no período moderno, co avance da cultura de masas, o artista, cun crecente desenvolvemento da individualidade, vai prismatizando a realidade dunha forma altamente subxectiva e iso axuda a profundar a creación de identidade para home do capitalismo, desconcertado por realidades que superan as súas dimensións vitais. Desde o inicio da reproducibilidade técnica temos testemuñado o declive da sociedade de elites eo avance da sociedade de masas, iso implica un fenómeno cultural interesante, no que a relación entre arte e publicidade están cada vez máis simbiótica e as condicións de modelos culturais.
Sociedade Medios de comunicación desenvolveu un xeito tan intensa que o individuo está borrada para o gran número de imaxes e mensaxes que circulan socialmente, condicionado a mente do público cos recursos estilísticos que promoven a comunicación electrónica e tecnoloxía dixital. Na sociedade en rede, como Jamenson dicir, cambiamos patoloxía cultural e pasado o tema aliñado por tema fragmentado, vítima de constantes mensaxes de recepción accidentada na terminoloxía Omar Calabrese.
Isto non pasa desapercibido polos artistas que, dunha forma ou doutra, están posicionados de fronte para a cuestión da representación, tanto a través da apropiación, a fin de recompor discursos dunha conciencia política postura activista través existente ou do mesmo medio (os medios de comunicación). Xunto con esta toma de posicións tamén gozar dunha convivencia ampla de varias tendencias diluído no ámbito da propia diversificación cultural do noso tempo, este ser, por primeira vez na historia, a era na que os movementos de arte non evolucionan por acción e reacción pero mistificado coexisten en harmonía, de fronte para o avance dun mercado capaz de absorber calquera tendencia.
Novos xéneros impóñense como documental, fotoperiodismo, videoart, arte neto, arte interactiva, arte biométrica, arte en grandes datos, etc.
ALHMA PROJECT [H-2]

ALHMA PROJECT [H-2]

Introdución á lóxica de creación do sitio alhma.com

<

Consideracións estruturais
INFOGRAFÍAS

INFOGRAFÍAS

Imaxes de síntese figurativa e abstracta

<

Algunhas composicións toman o carácter de fotopuntos
FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS

Diferentes dinámicas experimentais recollidas nos fotógrafos

<

Libros coleccionistas baixo demanda na rede Blurb
PAISAXES DIGITALES

PAISAXES DIGITALES

Paisaxes dixitais feitas con sistemas dinámicos como flash e prezi

<

Pintura Dixital, Cinética Dixital Cinética e outras animacións.
BLOG CORPO E ARTE NA EDADE DIGITAL

BLOG CORPO E ARTE NA EDADE DIGITAL

Comentarios sobre o corpo e a arte na era dixital

<

Blog Art and Body in the Digital Age
REDE EN ALHMA [H-2]

REDE EN ALHMA [H-2]

Un percorrido polas redes de alhma.com en Prezi (flash necesario)

<

Programas moi interesantes de diferentes redes: moda, danza, arquitectura ...
VIAXE E INFORMES

VIAXE E INFORMES

Informes fotográficos de varios países e localidades españolas

<

Fotografías turísticas relacionadas coa arte e deseño de diferentes paisaxes xeográficas.
EXPOSICIÓNS EN LIÑA

EXPOSICIÓNS EN LIÑA

Foto e infografía de coleccións na galería virtual en liña