SERENIDADE INQUIETENTE
INFOGRAFÍAS
Serie: Meditacións
Os espazos abertos e luminosos amosan unha dinámica sutil marcada pola esfericidade e a intensa luminosidade do amarelo branco e saturado
MIXFORMACIÓNS
INFOGRAFÍAS
Serie: Meditacións
Infografía radiante abstracta da serie Evolutions Twilight
EVOLUCIÓNS CREPUSCULARES 2016
INFOGRAFÍAS
Serie: Meditacións
Extractos infográficos sobre a poética crepuscular
>
HARMONÍAS CONTRASADAS
Actualmente está desactivado
>
Infografía radiante que simboliza as plantas españolas
SOLES ESPAÑOLES 2015
INFOGRAFÍAS
Serie: Meditacións
>
BALANTES EROSIONADOS
Actualmente está desactivado

Extractos

Actualmente, as abstraccións dixitais amósanse nesta sección, son produto de diferentes tipos de procesamento dixital. Ás veces son imaxes infográficas como a serie Twilight Evolutions, outras veces son fotografías ou fragmentos reprocesados. A maioría das series recóllense en libros publicados en liña e pódense ver na sección Photobooks. Son obras que presentan unha plasticidade formal especial e son capaces de crear diferentes mosaicos para grandes espazos arquitectónicos, exhibir en museos ou simplemente meditar sobre diferentes concepcións espaciais.
FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS

Diferentes dinámicas experimentais recollidas nos fotógrafos.
&

&

Na sección de Fotógrafos tamén atoparás algúns libros de místicos.
BLOG

BLOG

Corpo e arte na era dixital
&

&

Algunhas infografías adquiren un carácter pictórico e fanse fotopuntos.
VIAXE E INFORMES

VIAXE E INFORMES

Fotografías persoais de diferentes viaxes ao longo do tempo