• A curación das sombras
  • iniciación

Benvido a alhma.com

Alhma.com é unha páxina de arte e comunicación quefomenta a tecnocultura ea arte como un fenómeno de comunicación baseado no potencial informativo da rede, neste sentido é un traballo de prosumeración.Forma un sistema de hipermedia no que se amosan algúns fotógrafos, infografías e álbums de viaxes, diferentes estéticas dixitais e outros avances históricos interesantes.
Este sitio web presenta unha curativa interesante de contidos, está aberto á reflexión no blogCorpo e arte na era dixitale outras integracións de recursos audiovisuais que facilitan as diferentesredes. Podes atopar interesantes obras sobrecultura e tecnoloxía, arquitecturabailaretc que mostran aspectos contextuais da creatividade artística e científica do noso tempo e que estou recollendo na miña navegación diaria a través da web, como nun caderno de diario ...
En resumo, alhma.com recolle visións dun modo de vida marcado pola tecnoloxía como sinal do noso tempo, o amor pola arte e as resonancias ancestrais dun mundo máxico que se rehusa a desaparecer. Ela levanta unha visión creativa da vida condicionada por grandes e intelixentes representantes do gran tesouro da humanidade, a cultura que tanto gratifica e dignifica. Como di Deleuze, creo que a arte nunca é un fin, só é un instrumento para trazar liñas de vida.
Rosario Gómez

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍAS

Diferentes dinámicas experimentais recollidas nos fotógrafos.
&

&

Na sección de Fotógrafos tamén atoparás algúns libros de místicos.
BLOG

BLOG

Corpo e arte na era dixital
&

&

Algunhas infografías adquiren un carácter pictórico e fanse fotopuntos.
VIAXE E INFORMES

VIAXE E INFORMES

Fotografías persoais de diferentes viaxes ao longo do tempo